Eighth grade ، Class-Eight ، کلاس هشت ، کلاس هشتم tag:http://class-eight.mihanblog.com 2018-02-24T18:51:53+01:00 mihanblog.com دانلود کتاب گویا عربی کلاس نهم 2015-08-18T08:20:56+01:00 2015-08-18T08:20:56+01:00 tag:http://class-eight.mihanblog.com/post/32 مدیر کل سایت (دیبا) کتاب گویا عربیاین هم از کتاب گویا عربی نهم .برای دانلود به ادامه مطلب برویددانلود درس اولدانلود درس دومدانلود درس سومدانلود درس چهارمدانلود درس پنجمدانلود درس ششمدانلود درس هفتمدانلود درس هشتمدانلود درس نهمدانلود درس دهمدانلود بخش المعجم کتاب گویا عربی

این هم از کتاب گویا عربی نهم .

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

دانلود درس اول

دانلود درس دوم

دانلود درس سوم

دانلود درس چهارم

دانلود درس پنجم

دانلود درس ششم

دانلود درس هفتم

دانلود درس هشتم

دانلود درس نهم

دانلود درس دهم

دانلود بخش المعجم

]]>
دانلود کتاب علوم تجربی کلاس نهم 2015-08-18T08:19:21+01:00 2015-08-18T08:19:21+01:00 tag:http://class-eight.mihanblog.com/post/31 مدیر کل سایت (دیبا) کتاب علوم تجربی پایه نهم دارای 15 فصل و 145 صفحه است. سرفصل های علوم تجربی پایه نهم :مواد و نقش آنها در زندگیرفتار اتمها با یکدیگربه دنبال محیطی بهتر برای زندگیحرکت چیستنیروفشار و آثار آنماشینهازمین ساخت ورقهایآثاری از گذشته زمیننگاهی به فضاگوناگونی جانداراندنیای گیاهانجانوران بی مهرهجانوران مهرهدارباهم زیستنبرای دانلود کتاب علوم تجربی پایه نهم به ادامه مطلب بروید. برای دانلود اینجا کلیک کنید
نهم

کتاب علوم تجربی پایه نهم دارای 15 فصل و 145 صفحه است. سرفصل های علوم تجربی پایه نهم :

مواد و نقش آنها در زندگی

رفتار اتمها با یکدیگر

به دنبال محیطی بهتر برای زندگی

حرکت چیست

نیرو

فشار و آثار آن

ماشینها

زمین ساخت ورقهای

آثاری از گذشته زمین

نگاهی به فضا

گوناگونی جانداران

دنیای گیاهان

جانوران بی مهره

جانوران مهرهدار

باهم زیستن

برای دانلود کتاب علوم تجربی پایه نهم به ادامه مطلب بروید.

 

برای دانلود اینجا کلیک کنید

]]>
دانلود کتاب پیام های آسمانی کلاس نهم 2015-08-18T08:15:20+01:00 2015-08-18T08:15:20+01:00 tag:http://class-eight.mihanblog.com/post/30 مدیر کل سایت (دیبا) کتاب پیام های آسمانی نهم نیز منتشر شد. این کتاب دارای 5 فصل و 14 درس می باشد که سر فصل های آن عبات اند از خداشناسی، راهنما شناسی، راه و توشه، اخلاق و جامعه اسلامی.برای دانلود اینجا کلیک کنید نهم

کتاب پیام های آسمانی نهم نیز منتشر شد. این کتاب دارای 5 فصل و 14 درس می باشد که سر فصل های آن عبات اند از خداشناسی، راهنما شناسی، راه و توشه، اخلاق و جامعه اسلامی.

برای دانلود اینجا کلیک کنید

]]>
دانلود کتاب نهایی مطالعات اجتماعی کلاس نهم 2015-08-18T08:11:10+01:00 2015-08-18T08:11:10+01:00 tag:http://class-eight.mihanblog.com/post/29 مدیر کل سایت (دیبا) کتاب پایانی مطلعات اجتماعی نهم.این کتاب هر سال مطالبش بیشتر میشه خدا امسال رو به خیر بگذرونهبرای دانلود بر روی لینک زیر کلیک    کنید... نهم

کتاب پایانی مطلعات اجتماعی نهم.

این کتاب هر سال مطالبش بیشتر میشه خدا امسال رو به خیر بگذرونه

گریه

برای دانلود بر روی لینک زیر کلیک    کنید...

]]>
دانلود کتاب کار انگلیسی کلاس نهم 2015-08-18T07:52:00+01:00 2015-08-18T07:52:00+01:00 tag:http://class-eight.mihanblog.com/post/28 مدیر کل سایت (دیبا) نسخه جدید و نهایی در وبلاگ قرار گرفتكتاب كار زبان انگلیسی پایه نهم به پیوست تقدیم میگردد.لازم بذكر است این كتاب به گونه ای طراحی شده كه نیاز دانش آموزان به كتابهای كمك آموزشی را به حداقل میرساند.برای دانلود کتاب به ادامه مطلب مراجعه نماییدبرای دانلود اینجا کلیک کنید نهم

نسخه جدید و نهایی در وبلاگ قرار گرفت

كتاب كار زبان انگلیسی پایه نهم به پیوست تقدیم میگردد.لازم بذكر است این كتاب به گونه ای طراحی شده كه نیاز دانش آموزان به كتابهای كمك آموزشی را به حداقل میرساند.

برای دانلود کتاب به ادامه مطلب مراجعه نمایید

برای دانلود اینجا کلیک کنید

]]>
دانلود کتاب آمادگی دفاعی کلاس نهم 2015-08-18T07:50:14+01:00 2015-08-18T07:50:14+01:00 tag:http://class-eight.mihanblog.com/post/27 مدیر کل سایت (دیبا) کتاب آمادگی دفاعی نهم منتشر شد.درس اول: امنیت، تهدیددرس دوم: تهاجم و دفاعدرس سوم: انقالب اسالمی، تداوم نهضت عاشورادرس چهارم: بسیج، مدرسۀ عشقدرس پنجم: دوران دفاع مقدسدرس ششم: مردان مبارز و زنان قهرماندرس هفتم: پدافند غیرعاملدرس هشتم: جنگ نرمدرس نهم: نظام جمع و جنگ افزارشناسیدرس دهم: آمادگی در برابر زلزلهدرس یازدهم: ایمنی در برابر زلزلهدرس دوازدهم: در زمان وقوع و بعداز زلزله چه باید کرد؟دوستان بهتر است زیاد خوشحال نشوید چون 50% این کتاب تاریخ است ، بیشتر مباحث تئوری
نهم

کتاب آمادگی دفاعی نهم منتشر شد.

درس اول: امنیت، تهدید

درس دوم: تهاجم و دفاع

درس سوم: انقالب اسالمی، تداوم نهضت عاشورا

درس چهارم: بسیج، مدرسۀ عشق

درس پنجم: دوران دفاع مقدس

درس ششم: مردان مبارز و زنان قهرمان

درس هفتم: پدافند غیرعامل

درس هشتم: جنگ نرم

درس نهم: نظام جمع و جنگ افزارشناسی

درس دهم: آمادگی در برابر زلزله

درس یازدهم: ایمنی در برابر زلزله

درس دوازدهم: در زمان وقوع و بعداز زلزله چه باید کرد؟

دوستان بهتر است زیاد خوشحال نشوید چون 50% این کتاب تاریخ است ، بیشتر مباحث تئوری در آن وجود دارد و قسمت های عملی مربوط به زلزله می باشد.

توضیحات بیشتر بزودی...

برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

برای دانلود اینجا کلیک کنید

]]>
دانلود کتاب زبان کلاس نهم 2015-08-18T07:48:00+01:00 2015-08-18T07:48:00+01:00 tag:http://class-eight.mihanblog.com/post/26 مدیر کل سایت (دیبا)  نسخه جدید در وبلاگ قرار گرفتکتاب زبان انگلیسی نهم در این وبلاگ قرار گرفت.تعداد درس های این کتاب از کتاب های قبلی کمتر است. این کتاب 6 درس دارد که هر درس شامل گرامر، لغت، کلید واژه، آموزش تلفظ و ... است.سر فصل های :1-Personality(شخصیت)2-Travel(سفر)3-Festivals and Ceremonies (جشنواره ها و مراسم)4- Services (خدمات)5-Media (رسانه)6-Health and Injuries (بهداشت و صدمات)البته جلد این کتاب هنور منتشر نشده است و بعضی از تصاویر موجود در این نسخه بی کیفیت هستند
نهم

 

نسخه جدید در وبلاگ قرار گرفت

کتاب زبان انگلیسی نهم در این وبلاگ قرار گرفت.تعداد درس های این کتاب از کتاب های قبلی کمتر است. این کتاب 6 درس دارد که هر درس شامل گرامر، لغت، کلید واژه، آموزش تلفظ و ... است.

سر فصل های :

1-Personality(شخصیت)

2-Travel(سفر)

3-Festivals and Ceremonies (جشنواره ها و مراسم)

4- Services (خدمات)

5-Media (رسانه)

6-Health and Injuries (بهداشت و صدمات)

البته جلد این کتاب هنور منتشر نشده است و بعضی از تصاویر موجود در این نسخه بی کیفیت هستند.

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

برای دانلود اینجا کلیک کنید

]]>
دانلود کتاب مهارت های نوشتاری (نگارش و انشا) کلاس نهم 2015-08-18T07:46:29+01:00 2015-08-18T07:46:29+01:00 tag:http://class-eight.mihanblog.com/post/25 مدیر کل سایت (دیبا) این کتاب دارای 8 درس است که هر درس از سه بخش تشکیل شده است. بخش های، فعالیت های نگارشی، درست نویسی در هر درس وجود دارند ولی بخش سوم می تواند یکی از موضوعات "تصویر نویسی، حکایت نگاری، مثل نویسی و شعر خوانی باشد.سر فصل ها : چگونه به یک ذهن نظام مند و پرورده برسیم؟چگونه واژه ها را بشناسیم، گزینش کنیم و به کار ببریم؟چگونه نوشته خود را بیان و روایت کنیم؟چگونه فضا و رنگ نوشته خود را تغییر دهیم؟چگونه نوشته خود را آغاز کنیم، به پایان ببریم و نام گذاری کنیم؟چگونه به نوشته خود عمق و ژرفا بب
نهم

این کتاب دارای 8 درس است که هر درس از سه بخش تشکیل شده است. بخش های، فعالیت های نگارشی، درست نویسی در هر درس وجود دارند ولی بخش سوم می تواند یکی از موضوعات "تصویر نویسی، حکایت نگاری، مثل نویسی و شعر خوانی باشد.

سر فصل ها : 

چگونه به یک ذهن نظام مند و پرورده برسیم؟

چگونه واژه ها را بشناسیم، گزینش کنیم و به کار ببریم؟

چگونه نوشته خود را بیان و روایت کنیم؟

چگونه فضا و رنگ نوشته خود را تغییر دهیم؟

چگونه نوشته خود را آغاز کنیم، به پایان ببریم و نام گذاری کنیم؟

چگونه به نوشته خود عمق و ژرفا ببخشیم؟

چگونه قالبی برای نوشته خود، برگزینیم؟

چگونه نوشته خود را ویرایش و پالایش کنیم؟

برای دانلود اینجا کلیک کنید

]]>
دانلود کتاب گویا زبان انگلیسی کلاس نهم 2015-08-18T07:44:25+01:00 2015-08-18T07:44:25+01:00 tag:http://class-eight.mihanblog.com/post/24 مدیر کل سایت (دیبا) کتاب گویا زبان انگلیسی نهماین صوت های بسیار بهتر صوت های سال های قبل هستند و به راحتی می توان کلمات و جملات را متوجه شد.برای دانلود به ادامه مطلب بروید.دانلود درس اولدانلود درس دومدانلود درس سومدانلود درس چهارمدانلود درس پنجم دانلود درس ششمدانلود بخش لغتنامه تصویری کتاب گویا زبان انگلیسی نهم

این صوت های بسیار بهتر صوت های سال های قبل هستند و به راحتی می توان کلمات و جملات را متوجه شد.

برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

دانلود درس اول

دانلود درس دوم

دانلود درس سوم

دانلود درس چهارم

دانلود درس پنجم 

دانلود درس ششم

دانلود بخش لغتنامه تصویری

]]>
دانلود کتاب ریاضی کلاس نهم 2015-08-18T07:40:40+01:00 2015-08-18T07:40:40+01:00 tag:http://class-eight.mihanblog.com/post/23 مدیر کل سایت (دیبا) کتاب ریاضی پایه نهم نیز منتشر شد.در نسخه نهایی کتاب ریاضی نهم شاهد تغییر در سر فصل ها ریاضی نهم هستیم.در نسخه نهایی ریاضی نهم دو فصل ، تشابه و هندسه و استلال با هم ادغام شده اند.برای دانلود نسخه نهایی کتاب ریاضی پایه نهم به ادامه مطلب بروید.برای دانلود اینجا کلیک کنید نهم

کتاب ریاضی پایه نهم نیز منتشر شد.

در نسخه نهایی کتاب ریاضی نهم شاهد تغییر در سر فصل ها ریاضی نهم هستیم.در نسخه نهایی ریاضی نهم دو فصل ، تشابه و هندسه و استلال با هم ادغام شده اند.

برای دانلود نسخه نهایی کتاب ریاضی پایه نهم به ادامه مطلب بروید.

برای دانلود اینجا کلیک کنید

]]>
دانلود کتاب فارسی کلاس نهم 2015-08-18T07:38:42+01:00 2015-08-18T07:38:42+01:00 tag:http://class-eight.mihanblog.com/post/22 مدیر کل سایت (دیبا) کتاب فارسی نهم دارای هفت (شش فصل + یک فصل آزاد) فصل و هفده درس می باشد و در هر فصل تعدادی روانخوانی ، حکایت و شعر وجود دارد.سر فصل ها همان سر فصل هایی اند که در سال های قبل بوده .(زیبایی آفرینش ، شکفتن ، سبک زندگی ، نام ها و یاد ها ، اسلام و انقلاب اسلامی ، ادبیات بومی و ادبیات جهان) و محتوای هر فصل هم از نامشان مشخص است.لطفا برای دانلود به ادامه مطلب بروید.برای دانلود اینجا کلیک کنید

کتاب فارسی نهم دارای هفت (شش فصل + یک فصل آزاد) فصل و هفده درس می باشد و در هر فصل تعدادی روانخوانی ، حکایت و شعر وجود دارد.

سر فصل ها همان سر فصل هایی اند که در سال های قبل بوده .(زیبایی آفرینش ، شکفتن ، سبک زندگی ، نام ها و یاد ها ، اسلام و انقلاب اسلامی ، ادبیات بومی و ادبیات جهان) و محتوای هر فصل هم از نامشان مشخص است.

لطفا برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

برای دانلود اینجا کلیک کنید

]]>
دانلود کتاب ورق زن عربی کلاس نهم 2015-08-18T07:32:02+01:00 2015-08-18T07:32:02+01:00 tag:http://class-eight.mihanblog.com/post/21 مدیر کل سایت (دیبا) اولین کتاب ورق زن اختصاصی وبلاگ آماده دانلود می باشد.برخی از ویژگی های کتاب ورق :پشتیبانی از زبان فارسیصدا های جذابسه بعدی بودن کتابو... برای دانلود به ادامه مطلب برویدبرای دانلود اینجا کلیک کنید

اولین کتاب ورق زن اختصاصی وبلاگ آماده دانلود می باشد.
برخی از ویژگی های کتاب ورق :

  • پشتیبانی از زبان فارسی
  • صدا های جذاب
  • سه بعدی بودن کتاب
  • و... 
برای دانلود به ادامه مطلب بروید

برای دانلود اینجا کلیک کنید

]]>
دانلود کتاب معلم عربی کلاس نهم 2015-08-18T07:29:56+01:00 2015-08-18T07:29:56+01:00 tag:http://class-eight.mihanblog.com/post/20 مدیر کل سایت (دیبا) بدون شرح...برای دانلود اینجا کلیک کنید

بدون شرح...

برای دانلود اینجا کلیک کنید

]]>
دانلود کتاب عربی کلاس نهم 2015-08-18T07:23:31+01:00 2015-08-18T07:23:31+01:00 tag:http://class-eight.mihanblog.com/post/19 مدیر کل سایت (دیبا) کتاب عربی نهم دارای ده فصل است و 110 صفحه دارد. در کتاب عربی نهم 232 واژه جدید به کار رفته است و 600 کلمه نیر در آن وجود دارد که در پایه های هفتم و هشتم با آنها آشنا شده ایم.برای دانلود مشاهده عکس جلد کتاب عربی نهم به ادامه مطلب بروید. برای دانلود اینجا کلیک کنید

کتاب عربی نهم دارای ده فصل است و 110 صفحه دارد. در کتاب عربی نهم 232 واژه جدید به کار رفته است و 600 کلمه نیر در آن وجود دارد که در پایه های هفتم و هشتم با آنها آشنا شده ایم.
برای دانلود مشاهده عکس جلد کتاب عربی نهم به ادامه مطلب بروید. 

برای دانلود اینجا کلیک کنید

]]>
دانلود کتاب قرآن پایه کلاس نهم 2015-08-18T07:19:43+01:00 2015-08-18T07:19:43+01:00 tag:http://class-eight.mihanblog.com/post/18 مدیر کل سایت (دیبا) بالاخره اولین کتاب پایه نهم منتشر شد!کتاب قرآن پایه نهم شامل 12 درس بوده که هر درس شامل 2 جلسه است. این کتاب 134 صفحه دارد.برای دانلود کتاب آموزش قرآن پایه نهم به ادامه مطلب مراجعه کنید. برای دانلود کتاب قرآن پایه نهم اینجا کلیک کنید.

بالاخره اولین کتاب پایه نهم منتشر شد!

کتاب قرآن پایه نهم شامل 12 درس بوده که هر درس شامل 2 جلسه است. این کتاب 134 صفحه دارد.

برای دانلود کتاب آموزش قرآن پایه نهم به ادامه مطلب مراجعه کنید.

 

برای دانلود کتاب قرآن پایه نهم اینجا کلیک کنید.

]]>